Integridad y Conducta

OSOTASUNA ETA JOKABIDEA

Integra CEE-n gure jarduera guztia oinarritzen dugu legea zorrotz betetzetik haratago doan kultura korporatibo batean. Gure interes talde guztiekiko harremana osatzen duen jarduteko modua da, eta horiei akatsik gabeko jokaera eskatzen diegu ere bai, elkarrekin eta modu jasangarrian, aurrerapen ekonomikoari eta sozialeari laguntzeko.

Horretarako, kode etiko bat dugu Integra CEE-n, konpainiako kide guztiei eska dakizkiekeen printzipioak, balioak, jokabide-arau orokorrak eta jardun-printzipioak jasotzen dituena.

Integra CEE-ren kide guztiak jarraibide horietara egokitzen direla berresteko asmoz, kanal etiko bat jarri dugu abian, eta, haren bidez, gurekin aritzen diren taldeek (langileek, bezeroek, hornitzaileek eta abarrek) jokabide jakin bati buruzko salaketak edo gure betetze-sistemari buruzko zalantzak jakinaraz ditzakete.

KANAL ETIKOA

Integra CEE-n beharrezko erabakiak hartu ditugu Betetze Sistema (Compliance) eraginkortasunez ezartzeko, indarrean dagoen legediaren arabera eta jokabide etiko bati jarraikiz jokatzen dugula bermatzen duena. Gure kanal etikoa betetze-sistema horren tresna nagusietako bat da.

Kanal horren helburua da gure Kode Etikoan jasotako printzipioak funtsean urratzen dituzten jokaerekin lotura duten komunikazioak eraginkortasunez jasotzea eta izapidetzea.

Horien ezagutza eta erabilera errazteko, Kanal Etikoaren Funtzionamenduari buruzko Politika lanbide-testuinguru batean balizko arau-hauste bat Integra CEE-ri fede onez jakinarazi nahi dion edonoren esku jartzen dugu.

Ematen digun informazioa konfidentzialki eta modu anonimoan kudeatuko dugu erabat –nahi baduzu–. Zure adierazpenak kontuan hartuko direla ziurtatzen dizugu.

Gogoan izan kanal hau ez dela biderik egokiena zerbitzuaren kalitatearen edo lan-esparruko alderdi berezien inguruko kexak eta erreklamazioak kudeatzeko. Horiek modu bereizian tratatu behar dira, eta, horretarako, gomendatzen dizugu webgune honetako «Harremana» atalean sartzea edo konpainiaren ordezkaritzetara jotzea.

Zer jakinaraz daiteke
kanal etikoaren bidez?
Zer kanalen bitartez jakinaraz
daitezke jokabide irregularrak?
Nork tratatuko du emandako
informazioa?

Zer jakinaraz daiteke kanal etikoaren bidez?

Arau-hausteei edo ez-betetzeei buruzko informazioa, zentzu zabalean hartuta, hau da, arrazoizko susmoak, benetako arau-hausteak edo potentzialak, gertatu direnak edo gerta daitezkeenak. Txostena fede onez egin behar da beti, ahalik eta xehetasun eta ebidentzia handienekin.

Argigarri gisa, eta Kanal Etikoaren Funtzionamendu Politikan jasotakoari kalterik egin gabe, hona hemen jakinarazi ahal diren gaiak, besteak beste:

· Eroskeria eta ustelkeria kasuak.

· Laneko osasunaren eta segurtasunaren aurkako jokabideak.

· Interes-gatazkak garapen profesionalarekin lotutako edozer ekintzatan.

· Jokabide diskriminatzaileak.

· Sexu- eta lan-jazarpena.

· Barne-iruzurrak.

· Lehia desleialaren kasuak.

· Lehiaren defentsaren arloko ez-betetzeak.

· Gure erabiltzaileen osasunaren eta segurtasunaren aurkako jokabideak.

· Eta abar.

Zer kanalen bitartez jakinaraz daitezke jokabide irregularrak?

Kanal Etikoaren Funtzionamendu Politikan jasotako beste kanal batzuk alde batera utzi gabe, zure txostena egitea gomendatzen dizugu, segurtasun eta konfidentzialtasun handiagoa duelako eta, nahi izanez gero, Navex Global gure hornitzailearen Ethicspointkanal digitalaren bidez anonimoki aurkezteko aukera dagoelako..

HEMEN sakatuta sar zaitezke kanal digital horretara.

Halaber, gure Navex Global hornitzailearen Ethicspoint kanaleko honako telefono-zenbaki hauek eskura izango dituzu asteko 7 egunetako 24 orduetan:

Herrialdea Telefono-zenbakia
Espainia 900 876 439
Erresuma Batua 0800 048 5851
Portugal 800 181 376

Nork tratatuko du emandako informazioa?

Garrantzitsua da jakitea txosteneko informazioa, salaketa baten testuinguruan jasotako datu pertsonalak barne, alde hauek tratatu ahalko duela edo jakinarazi ahal izango zaiela, beharrezkoa denean:

· Navex Globalek, hirugarren independentea, tratamenduaren arduradun gisa salaketa-kanal digitalak edo alternatiboak kudeatzen dituena.

· Integra CEE-ren Betetze Unitate Teknikoko kideek, bai eta Konpliance Batzordeko kideak ere (Betetze Organoa).

· Ikerketan parte hartzen duten konpainiaren ordezkari baimenduak, salatutako gertaeren izaera edo irismena dela medio, parte hartu behar badute.

· Enpresari jakinarazpenaren ebaluazioan eta gaiaren ikerketan laguntzekoedo erakundeari gai horiekin lotutako gaiei buruzko aholkuak emateko kontratatu den edozer ikertzaile, aholkulari edo kanpo-kontseilari.

· Polizia eta legea arautzen edo aplikatzen duten beste agintari batzuk.

Gure Kode Etikoaren balizko arau-hausteei buruzko informazioa aurkeztera animatzen zaie alderdi interesdun guztiei, baita jarraian eskura dituzun politikei buruzko orientazioa eskatzera ere. Aldez aurretik, eskerrik asko zure laguntzagatik.

Mesedez, ez ahaztu gure Datuak Babesteko Politika irakurtzea. Kanal Etikoaren Funtzionamendu Politikan bertan datuak babesteari buruzko informazioa eskuratu ahal duzu ere bai.

Se anima a todas las partes interesadas a presentar información relacionada con posibles infracciones de nuestro Código Ético, así como a solicitar orientación relacionada con las políticas que tiene a su disposición a continuación. Agradecemos de antemano su inestimable colaboración.

Por favor, no olvide leer nuestra Política de Privacidad del Canal Ético. También dispone de información relativa a la protección de datos en la propia Política de Funcionamiento del Canal Ético.

DESCARGAS

Código Ético

Descargar

Política de Funcionamiento del Canal Ético

Descargar

Principios Rectores

Descargar

Materia de Competencia

Descargar

Política de Prevención de Riesgos Penales

Descargar