Garapen profesionalerako eta pertsonalerako programak

Bat egin nahi duzu Integra CEErekin?

Arreta bereziko zentro batean lan egin dezakete gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortuta dutne langileek. Laguntza pertsonalizatua eskaintzen dizugu garapen soziolaboralean zehar. Gainera, orrialde honetan kontsultatu ahal dituzu gizarte-laguntzak.

Aurkitu lan-aukerak gure enplegu-kanalean

Integra CEEk desgaituen garapen profesionala eta ongizatea bermatzen ditu

Jarduerari Profesionalari Laguntzeko Unitateak (JPLU) arreta osoa eta pertsonalizatua eskaintzen die Integra CEEren plantillako langile guztiei. Etengabe hazten ari den taldea da, esparru profesional ezberdinetatik ezagutzak dakartzana, esaterako, gizarte-lanetatik, gizarte-hezkuntzatik eta psikologiatik, besteak bestetik; eta, horiek guztiek batera langileen laguntza soziolaboralean zehar behar diren teknikak eta espezializazioak ematen dizkiete.

Gizarte esku-hartzeen eta desgaitasunen arloko 60 adituk osatzen dute diziplina anitzeko talde hori eta kalitatea eta balio erantsi gehitzen dizkio enpresaren estrategiari, Integra CEEren langile guztiei ematen zaien arretari eta laguntza espezializatuari esker. Horretarako, hiru jarraibide daude:

Programa de Atención Sociolaboral Especializada

Programa de Bienestar Biopsicosocial

Gizarteratze, Kultura eta Kirol Programa

Programa de Atención
Sociolaboral Especializada
Programa de Bienestar
Biopsicosocial
Gizarteratze, Kultura
eta Kirol Programa

Arduraz enplegatzea, arreta soziolaboral espezializatuaren programa

Lan-aukerak eskaini eta laguntza ematen dugu langileak erakartzeko eta beren garapen profesionalerako; horretarako, lan-ingurune inklusiboak eta anitzak eragiten ditugu.

Orientazioa eta gizarte- eta lan-laguntzako 35.000 tutoretza baino gehiago 2022an

Hautaketa espezializatua. Bete gabeko lanpostuak aztertzen ditugu berdintasun eta irisgarritasuneko irizpideekin. Aniztasunak dakartzan onuren alde jotzen dugu eta lan-aukerak eskaintzen dizkiegu desgaitasuna duten pertsonei, betiere pertsonaren ahalmenak eta gaitasunak eta bete beharreko funtzioak bateratzeko lan eginez, lanpostura arrakastaz barneratu eta egokitzen direla bermatzeko.

Laguntza soziolaboral pertsonalizatua. Arreta soziolaboraleko plan indibidualizatu bat diseinatu dugu, langilearen ibilaldi profesional eta pertsonal osoan zehar garatzen dena. Plan hori aholkularitzako, prestakuntzako eta aholkularitza espezializatuko ekintzen bidez betetzen da. Laguntza-unitateko teknikariek, langile bakoitzaren lankidetzarekin, laguntza-ekintzak diseinatu, garatu eta aztertzen dituzte eta langilearen lan-egoera, egoera pertsonala eta soziala kontuan izaten dituzte. Plan horren bereizgarritasuna da pertsonan ardaztutako metodologia darabilela. Metodologia hori zure ibilbide pertsonalaren eta profesionalaren fase bakoitzari egokitzen zaio eta beti aintzat hartzen dira autonomia, eskumena hobetzea eta egonkortasun psikoemozionala.

Enpleguaren kalitatea. Enpleguaren kalitatea hobetzen laguntzen dugu, pertsonaren garapen osoa eta garapen profesionala bultzatzeko behar diren tresnen bidez. Ibilbide soziolaboral osoan zehar, eskumena hobetzea suspertzen dugu eta gure bezeroei balio sozial erantsiko zerbitzuak ematen dizkiegu.

Gure asebetetzea pertsonei bideratua

2022an zehar, Integra CEEren 400 langile baino gehiago izan dira Ongizate Biopsikozioaleko Programaren onuradun, eta, hortaz, fisioterapiako eta terapia laburreko saioak jaso dituzte eta gizarte-laguntzak eman zaizkie.

Integra CEEk osasuna eta ongizate pertsonala suspertzen ditu, hainbat laguntza-programa eta -zerbitzu plantillaren esku jarriz. Programa horren bidez, plantillaren hainbat eskakizun kudeatzen ditugu, eta hobekuntza handiak lortzen ditugu zenbait arlo pertsonaletan, sozialetan eta laboraletan.

Prebentzio eta birgatze gisa planteatzen dira ekintza horiek eta autonomia eta garapen pertsonalari eta profesionalari lagundu eta ongizate biopsikosoziala sustatzen dute. Programa hori 3 jardunbideren bidez garatzen da, hauen bidez: gizarte-laguntzen programa, osasun mentalaren programa eta fisioterapia-programa.

Gizarte-laguntzak. Gure langileen esku jartzen dugu gizarte-laguntzen programa indibidualizatua, laguntza teknikoak jasotzeko laguntza ekonomikoak emateko xedez, autonomia, garapen pertsonala eta ongizate biopsikosoziala suspertze aldera.

Fisioterapia. Integra CEE-n fisioterapiako zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gure langileei. Prebentziozko eta birgaitzeko baliabide horren bidez, gure langileen ongizate fisikoa eta emozionala hobetzen saiatzen gara.

Osasun mentala. Langileen osasun mentala zaintzen dugu, pertsonen ongizate biopsikoemozionala hobetzen dugu terapia laburreko zerbitzuei esker. Kanpo-espezialistek behar psikologiko jakinak artatzen dituzte. Horrela, egoera jakinei aurre egiteko eta kudeatzeko trebeziak eskuratzen dira, eta horrek hazkuntza pertsonalari eta egoerei aurre egiteko gaitasunari laguntzen die.

Gizartean parte hartzea bultzatzen dugu

Programa horrekin, desgaitasuna duten pertsonek kultura eta kirola eskuratzea eta gizartean parte hartzea sustatzen du Integra CEEk.

250 jarduera baino gehiago eta 7.000 pertsonaren parte-hartzea 2022an zehar

Pertsonaren eta bezeroen beharretara egokitutako jarduerak diseinatzen ditugu. Integra CEEn konpromisoa dugu denbora libreaz kalitatez gozatzearekin eta aisialdiko eta parte hartzeko hainbat ekintza suspertzen ditugu, langileei eta beren familiei zuzenduta.

Hainbat kirol-, kultura- eta sentsibilizazio-jardueraren eta gizartean parte hartzeko jardueraren plangintza egiten dugu, osasuna eta ongizate pertsonala eta laborala bultzatzeko estrategia gisa. Gure programa pertsonaren interesen arabera diseinatu da eta urte osoan zehar garatzen dugu, gizartean parte hartzea bultzatzeko eta komunitatearen zenbait gizarte-, kultura- eta kirol-baliabide errazteko.