Itunak

Autonomia-erkidego eta hiri autonomo guztietako administrazio publikoek emandako kalifikazioa du Integra CEEk, hain zuzen ere, Espainia osoan enplegu-zentro bereziaren jarduera garatzekoa. Desgaitasuna duten pertsonei enplegua emateko Integra CEEren grina sendotzen du horrek.

Langileari arreta globalagoa eta kalitate handiagokoa emateko, zenbait entitaterekin sarean lan egiteko modu bat sortu dugu Integra CEEn, hautemandako laguntza-beharraren arabera.

Inpaktu positiboa dakarkiogu gizarteari, baliabide espezializatuen sarea handitzen baitugu lankidetza-hitzarmenen bidez, desgaitasuna duten pertsonak laneratzea, gizarteratzea eta beren inklusio pertsonala bermatzeko, beren ibilbide pertsonalizatuak kalitatez garatzea sustatuz.

GUZTIRA: 108 HITZARMEN 2022AN

Hiru lankidetza-ildo nagusik hirugarren sektorearekin eta hainbat erakunderekin lotzen gaituzte desgaitasuna duten pertsonen kolektiboaren enplegagarritasuna hobetzeko:

Lanpostu hutsetarako hautagariak sartzea, erakartzea eta hasierako egokitzapena.

Kasuen koordinazioa, egokitzapena eta azterketa Integra CEEn eginiko lan-ibilbide osoan zehar.

Sentsibilizazioko proiektuak eta ekintza, gure bezeroen eta gizartearen neurria eta espazio ezberdinetan.