Berdintasun eta erantzukizun sozialaren adierazpena

Enpresa-kudeaketak gizartearen beharrekin eta eskakizunekin bat egin behar duela jakinik, Integra CEE enpresak aditzera ematen du enpresaren baitan emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako konpromisoa bere gain hartu duela, bai eta printzipio hori betetzeko politikak benetan aplikatuko dituela ere, 3/2007 Lege Organikoan xedatutako baldintzei jarraikiz.

Enpresaren arlo guztietan –lan-baldintzak, egindako zerbitzuak edo komunikazioa–, Integra CEEk bere gain hartzen du tratu- eta aukera-berdintasuna, sexuaren araberako zuzeneko edo zeharkako diskriminaziorik gabe.

Aipatutako printzipioak gauzatzen dira Enpresako Berdintasun Plan bat eratuz eta aplikatuz, baita beste neurri batzuen bitartez ere, hala nola lan- eta sexu-jazarpeneko kasuetarako prebentzio- eta jarduketa-protokoloak ezarriz.

Proiektu sozialaren barruan, Integra CEE enpresak genero-indarkeriaren biktimak laneratzearen alde egiten du.

Zorrotzak gara indarrean dagoen legeriarekin eta konpromiso hori hedatzera ematen dugu RSE (Korporazioaren Erantzukizun Soziala) ziurtagiria eskatuz, IQ NET SR 10 Araua. Ziurtagiri horrek esan nahi du arauak beteko direla eta horiekiko konpromisoa dagoela honako arlo hauetan: kontuak ematea, gardentasuna, jokabide etikoa, interes taldeak errespetatzea, legezkotasun-printzipioa, betetzearen nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatzea. Informazio gehiago nahi baduzu, hemen kontsultatu ahal duzu:

Halaber, Integra CEEk erakundearen parte diren pertsonekin konpromisoa hartzen du, EFR Arauaren bidez, beren kulturari eta negozio-markoari egokitutako adiskidetze-neurriak eskaintzeko; hain zuzen ere, enpresak nahikoa malgutasunez jokatuko du bere laguntzaileen behar pertsonalak eta familiarrak asetzeko, konpainiaren helburuekin bat eginez.

Zuzendaritzak eta langile guztiek beren gain hartzen dute adierazpen horren edukiarekiko konpromisoa.