Programes de desenvolupament professional i personal

Vols unir-te a Integra CEE?

Poden treballar en un Centre Especial de Treball els treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. T’oferim acompanyament personalitzat durant el teu desenvolupament sociolaboral, a més d’ajudes socials que pots consultar en aquesta pàgina.

Troba oportunitats laborals en el nostre canal d’ocupació

Integra CEE garanteix el desenvolupament professional i el benestar de les persones amb discapacitat

L’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS) ofereix una atenció integral i personalitzada a totes les persones que formen part de la plantilla d’Integra CEE. Es tracta d’un equip en constant creixement que aporta coneixements des de diferents àmbits professionals, com el Treball Social, l’Educació Social i la Psicologia, entre altres afins, i el conjunt dels quals aporta la tècnica i especialització necessàries per a una atenció de qualitat en el procés d’acompanyament sociolaboral de les persones treballadores.

Aquest equip multidisciplinari, format per més de 60 persones expertes en intervenció social i discapacitat, genera qualitat i valor afegit a l’estratègia empresarial mitjançant l’atenció i el suport especialitzat que s’ofereix a cadascuna de les persones treballadores d’Integra CEE a través de tres línies d’actuació:

Programa d'atenció sociolaboral especialitzada

Programa de Benestar Biopsicosocial

Programa d'Inclusió Social, Cultural i Esportiva

Programa d'atenció
sociolaboral especialitzada
Programa de Benestar
Biopsicosocial
Programa d'Inclusió
Social, Cultural i Esportiva

Emprar amb responsabilitat, programa d’atenció sociolaboral especialitzada

Oferim oportunitats laborals i acompanyem per a la capacitació i desenvolupament professional, afavorint la generació d’entorns laborals inclusius i diversos.

Més de 35000 tutories d’orientació i acompanyament sociolaboral durant el 2022

Selecció especialitzada. Analitzem els llocs vacants d’acord amb criteris d’igualtat i accessibilitat. Apostem pels beneficis que aporta la diversitat i oferim oportunitats laborals a persones amb discapacitat, sempre treballant per ajustar les competències i capacitats de la persona i les funcions a exercir, garantint l’èxit en la incorporació i adaptació al lloc.

Acompanyament sociolaboral personalitzat. Dissenyem un pla d’atenció sociolaboral individualitzat que es desenvolupa durant tota la trajectòria professional i personal de la persona treballadora. Aquest pla s’implementa a través d’accions d’orientació, formació i assessorament especialitzat. L’equip tècnic d’Unitat de Suport en col·laboració amb cada persona treballadora dissenya, desenvolupa i avalua accions d’acompanyament que tindran en compte la seva situació laboral, personal i social. Aquest pla es caracteritza per utilitzar una metodologia centrada en la persona que s’adapta a les diferents situacions o necessitats de cada fase de la seva trajectòria personal i professional, vetllant sempre per l’autonomia, millora competencial i l’estabilitat psicoemocional.

Qualitat en l’ocupació. Contribuïm a la millora de la qualitat en l’ocupació a través de les eines necessàries per a afavorir el desenvolupament integral de la persona i les seves oportunitats de desenvolupament professional. Durant tot l’itinerari sociolaboral promovem la millora competencial, aportant serveis d’alt valor social afegit per a la nostra clientela.

La nostra satisfacció orientada a les persones

Més de 400 persones treballadores d’Integra CEE beneficiàries durant 2022 del Programa de Benestar Biopsicosocial havent estat destinatàries de sessions de fisioteràpia, teràpia breu o de la concessió d’ajudes socials.

Integra CEE promou la salut i el benestar personal posant a la disposició de la plantilla diversos programes i serveis d’ajuda. A través d’aquest programa atenem diferents demandes de la plantilla, aconseguint millores importants en diversos àmbits personals, socials i laborals.

Són accions plantejades a nivell preventiu i rehabilitador que afavoreixen l’autonomia i desenvolupament personal i professional i promouen el benestar biopsicosocial. Aquest programa es desenvolupa a través de 3 línies d’actuació com són el Programa d’Ajudes Socials, el Programa de Salut Mental i de Fisioteràpia.

Ajudes socials. Posem a la disposició de la nostra plantilla un Programa d’Ajudes Socials individualitzat amb la finalitat de donar suport a les necessitats econòmiques destinades a l’adquisició de suports tècnics per a l’autonomia, desenvolupament personal, i millora del benestar biopsicosocial.

Fisioteràpia. En Integra CEE oferim a les persones de la nostra plantilla Serveis de Fisioteràpia. A través d’aquest recurs, pretenem aconseguir millores a nivell preventiu i rehabilitador del benestar físic i emocional del nostre equip humà.

Salut mental. Cuidem la salut mental de la plantilla, millorant el benestar psicoemocional de la persona a través de serveis de teràpia breu amb especialistes externs que atenen necessitats psicològiques puntuals. D’aquesta manera s’adquireixen o milloren les habilitats per afrontar i gestionar situacions puntuals, afavorint el creixement personal i la capacitat d’afrontament.

Impulsem la participació social

Amb aquest programa, Integra CEE promou l’accessibilitat a la cultura, l’esport i la participació social de les persones amb discapacitat.

Més de 250 activitats amb un impacte de 7 000 persones durant l’any 2022

Dissenyem activitats adaptades a les necessitats i interessos de la persona i de la nostra clientela. En Integra CEE estem compromesos amb el gaudi de qualitat del temps lliure i promovem diverses accions d’oci i participació per a les persones treballadores i les seves famílies.

 

Planifiquem diverses activitats esportives, culturals, de sensibilització i participació social com a estratègia de suport per a la salut i el benestar personal i laboral. Comptem amb un programa dissenyat en funció dels interessos de la persona que desenvolupem al llarg de tot l’any amb el doble objectiu d’impulsar la participació social i facilitar l’accés als diversos recursos socials, culturals i esportius de la comunitat.