Alianzas

Integra CEE posúe a cualificación outorgada polas administracións públicas de todas as comunidades e cidades autónomas para desenvolver a súa actividade como centro especial de emprego en toda España, o que reforza a súa vocación de axente xerador de emprego para persoas con discapacidade.

Para lograr unha atención máis global e de maior calidade coa persoa traballadora, desde Integra CEE desenvolvemos un traballo en rede con diferentes entidades en función da necesidade detectada de acompañamento e apoio.

Xeramos un impacto positivo na sociedade ampliando a rede de recursos especializados a través de convenios de colaboración co fin de garantir a inclusión laboral, social e persoal das persoas con discapacidade, promovendo a calidade no desenvolvemento dos seus itinerarios personalizados.

TOTAL 108 CONVENIOS EN 2022

Tres líneas principales de colaboración nos unen con el tercer sector y diferentes instituciones para la mejora de la empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad:

Acceso, captación e axuste inicial de persoas candidatas para procesos vacantes

Coordinación, axuste e estudo de casos durante todo o desenvolvemento do itinerario e traxectoria laboral en Integra CEE

Proxectos e accións de sensibilización, a medida, en clientes, sociedade e diferentes espazos