Gardentasun-ataria

a) Xedea
b) Araudia
c) Urteko kontuak

(Azken eguneraketa 2020/07)

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen helburua da jardun publikoaren gardentasuna handitzea eta sendotzea, jardun horri buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea arautzea eta bermatzea eta arduradun publikoek bete behar dituzten gobernu onaren betekizunak ezartzea.

Legea aplikatzen zaie administrazio publiko guztiei, estatuko sektore guztiari, beste instituzio batzuei, esaterako, Erregearen Etxeari, Botere Judizialaren Batzorde Nagusiari, Konstituzio-auzitegiari, Diputatuen Kongresuari, Senatuari, Espainiako Bankuari, Arartekoari, Kontuen Auzitegiari, Batzorde Ekonomikoa eta Sozialari, instituzio autonomiko antzekoei, Zuzenbide Administratiboari lotutako jardueren inguruan.

Legeak ezartzen ditu erakunde publikoei eragiten dizkioten argitalpen-betekizunak, beren jardunaren gardentasuna bermatzeko, eta informazio publikoa eskuratzeko herritarren eskubidea arautzen du.

(Azken eguneraketa 2020/07)

INTEGRA MGSI enplegu-zentro berezia denez, hauxe da araudi espezifiko aplikagarria:

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen Lege Orokorra (1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena).

IKUSI GEHIAGO

Pertsonekin lan egitean eta enplegagarritasuna ematean, garrantzitsua da honako araudi hauek nabarmentzea lan-harremanen inguruan, besteak beste:

1368/1985 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, enpleguko zentro berezietan lan egiten duten elbarrien lan harremana arautzen duena.

IKUSI GEHIAGO

Hitzarmen kolektiboa

Desgaitasuna duten pertsonentzako arreta-zentroen eta -zerbitzuen XV. hitzarmen kolektibo orokorra.

IKUSI GEHIAGO

469/2006 Errege Dekretua, apirilaren 21ekoa, Enpleguko Zentro Berezietako langile eta giza mailako doiketa-zerbitzuen esparruan lanbide jarduerari laguntza emateko unitateak arautzen dituena.

IKUSI GEHIAGO

Gardentasunaren Estatu Legea

IKUSI GEHIAGO

Espainiako Gobernuaren Gardentasun Ataria

IKUSI GEHIAGO

(Azken eguneraketa 2020/07)

2021eko urteko kontuak DESKARGATU PDF-a
20210eko urteko kontuak DESKARGATU PDF-a
2019eko urteko kontuak DESKARGATU PDF-a
2018eko urteko kontuak DESKARGATU PDF-a

DOKUMENTAZIOA AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN ARABERA

Andaluzia

Gaztela Leon

Galizia

Nafarroa

Aragoi

Gaztela Mantxa

Balear Irlak

Euskadi

Asturias

Katalunia

Errioxa

Valentzia

Kanariak

Zeuta

Madril

Melilla

Kantabria

Extremadura

Murtzia

Documentación de Andalucía

Documentación de Aragón

Documentación de Asturias

Documentación de Canarias

Normativa

Ley Canaria de Transparencia.

Ver más
Comisionado de Transparencia Gobierno de Canarias

Ver más

 

 

Informes anuales sobre el grado de aplicación de la ley canaria de transparencia
(Fecha de publicación 07/2022)

Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia 2021 (formato ODS).
Ver más

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2020 (formato pdf).
Ver más

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2019 (formato pdf).
Ver más

 

Evolución de la plantilla de Integra CEE en Canarias

Subvenciones

(Última actualización 02/2023)

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2021

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2021 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 833,86 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (1 073 038,16 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2020

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2020 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 736,61 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (960 041,34 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2019

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2019 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (41 153,19 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (925 431,71 €).

 

Contratos suscritos

(Fecha de publicación 02/2019 –Última actualización 07/2022)
Contratos públicos Integra 2021 (en formato ODS)
Ver más

Contratos públicos Integra 2020 (en formato ODS)
Ver más

Contratos públicos Integra 2019 (en formato pdf)
Ver más

*NOTA: No se formalizaron contratos menores en Canarias durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Documentación de Cantabria

Subvenciones
Ver más
Concedidas por el Servicio Cántabro de Empleo, Gobierno de Cantabria 2022
Subvención del 50% del SMI destinada a financiar los costes salariales derivados de la contratación de personas con discapacidad del primer semestre de 2022, para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, cofinanciada al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020 (46 744,95€).

Documentación de Castilla y León

Documentación de Castilla La Mancha

Documentación de Cataluña

Subvenciones

Ver más

Concedides per la Generalitat de Catalunya
 
Subvenció destinada a les actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/as amb discapacitat en centres especials d’ocupació. L’objecte d’aquesta línia de subvenció és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.
 
 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

Documentación de Ceuta

Documentación de Extremadura

Documentación de Galicia

Documentación de Islas Baleares

Documentación de La Rioja

Documentación de Melilla

Documentación de Murcia

Documentación de Navarra

Subvenciones
Subvenciones a las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo.
 
Ver más
 
Subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
Ver más

Documentación de País Vasco

Documentación de Valencia

Subvenciones
Ver más

 

Concedidas por la Comunidad de Valencia

Ver más

Comunidad de Madrid

Subvenciones
Ver más

 

Concedidas por la Comunidad de Madrid, 2022
 
Integra MGSI CEE S.L. – CM/0143
Entidad pública: Dirección General del Servicio Público de Empleo – Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
 
Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación procedimental de la concesión directa de las subvenciones destinadas a financiar el coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en Centros Especiales de Empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid (4 593 922,05 €).
 
Mediante Orden de 23/12/2022, del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 2022 a las ayudas a las Unidades de Apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, del Programa de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido (301 420,97 €).