Mantemento

Trabajador de Integra Centro Especial de Empleo realizando tareas de mantenimiento

COIDAMOS, PROTEXEMOS E PROLONGAMOS A VIDA DOS EDIFICIOS

Realizamos todas aquelas actuacións e accións necesarias para prolongar o valor e a utilidade dos edificios, así como o coidado das instalacións da empresa, obxectivo principal do servizo de mantemento ofrecido por Integra CEE. Grazas á profesionalización do equipo técnico e persoal especialista, o noso proxecto de servizos de calidade está singularizado consonte as necesidades de cada empresa e optimizado cos recursos existentes, reducindo custos asociados.