Medidas Alternativas

Carpeta de trabajo de Grupo Integra Centro Especial de Empleo

AXUDÁMOSCHE A CUMPRIR COA LEXISLACIÓN

Axudámosche a cumprir coa lexislación. A Lei xeral de discapacidade establece que as empresas cuxo cadro de persoal supere as 50 persoas deben reservar o 2 % dos postos de traballo para persoas con discapacidade. Aplicando medidas alternativas, como a contratación de servizos que contribúen á inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade, pódese cumprir con esta obriga.

A LXD ofrece a posibilidade de acollerse a medidas alternativas, como a contratación de servizos, para contribuír á inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade e ao cumprimento da lexislación cando unha empresa non poida realizar unha contratación directa por causas técnicas, económicas ou organizativas.

As medidas alternativas son unha opción de carácter excepcional que ofrece a Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social para facer fronte total ou parcialmente a esta obriga. Estas medidas substitutivas están reguladas no Real decreto 1/2013 e ofrecen a posibilidade de contratar os servizos a un centro especial de emprego.

A contratación de persoas con discapacidade é un investimento en diversidade que aumenta a confianza da sociedade na empresa, xera impacto social e incrementa a percepción positiva da empresa nas persoas empregadas, nos grupos de interese da organización e na opinión pública.

Se queres que che axudemos co cumprimento da Lei xeral de discapacidade, non dubides en contactar con Integra CEE comercialintegra@integracee.es