Sensibilización

SENSIBILIZAR PARA EMPREGAR SEN BARREIRAS:
UNHA RESPONSABILIDADE CONXUNTA

Entendemos o noso centro especial de emprego como unha responsabilidade cos grupos poboacionais de maior vulnerabilidade, e a sensibilización, como unha ferramenta imprescindible para garantir unha sociedade diversa e inclusiva.

As persoas con discapacidade teñen máis probabilidades de sufrir resultados socioeconómicos adversos ca as persoas sen discapacidade. A través das nosas accións de sensibilización contribuímos ao cambio social necesario para que a individualidade e as diferentes capacidades das persoas sexan percibidas como oportunidades e vantaxes competitivas.

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable indica claramente que a discapacidade non pode ser motivo ou criterio para privar as persoas do exercicio dos dereitos humanos e da súa plena participación.

Mediante as nosas accións de sensibilización, contribuímos ao necesario cambio social para que a individualidade e as diferentes capacidades das persoas sexan unha oportunidade e unha vantaxe empresarial. Axudamos a transformar obstáculos, como os prexuízos e estigmas sociais discriminatorios, en condutas inclusivas.

VIAXAMOS Á DIVERSIDADE

Mergullámonos en realidades diferentes

Unha das actividades de Integra CEE, xeradora de impacto a través dos sentidos, é a «Viaxe á diversidade», cuxos xogos experienciais permiten achegarse á discapacidade sen rumbos nin prexuízos. Durante a actividade destinada a diferentes grupos poboacionais, como o tecido empresarial e o ámbito educativo, o traballo en equipo e o valor das diferenzas configúranse como obxectivos clave da inclusión e a xestión da diversidade.

CONSTRUÍMOS REALIDADES DIFERENTES EN ETAPAS EDUCATIVAS

Investir para que as persoas cidadás do futuro constrúan unha sociedade diversa e inclusiva

O grupo clave de poboación destinado á sensibilización está na etapa escolar, xa que as persoas cidadás do futuro serán axentes principais do mudanza. Se, a través do coñecemento e a sensibilidade, a inclusión é posible, promover o desenvolvemento da empatía e a comprensión do alumnado é crucial para camiñar cara a unha sociedade onde as diferenzas sumen. Non se trata de eliminar barreiras, senón de non interpolas.

Estas accións onde o alumnado asume o principal rol de impacto permiten pórse na realidade do outro, coñecer os obstáculos, o papel dos estigmas e a importancia de manter condutas cooperativas. Aceptamos o que coñecemos, o que somos quen de sentir.

XESTIONAR A DIVERSIDADE, UN VALOR SOCIAL CON IMPACTO ECONÓMICO

A suma das diferenzas

Axudamos ás empresas a xeraren estratexias de xestión da diversidade favorecendo contornas laborais inclusivas onde a suma das diferenzas achegue valor. Empregar é posible, mais coas ferramentas necesarias que permitan non só incorporar, senón reter o talento das persoas con discapacidade nas organizacións.

Para iso informamos, orientamos e formamos mediante accións de diálogo e sensibilización dirixidas a diferentes grupos de interese e persoas destinatarias como empresas, universidades e outros grupos involucrados.

CAMPAÑAS DE VISIBILIZACIÓN E SERVIZO DE ORIENTACIÓN

Non agochas o que se comprende

Coñecer a discapacidade e entendela como unha característica máis da persoa favorece a creación de contornas laborais inclusivas onde se recoñece a individualidade e a diferenza como elementos de valor que preveñen as discriminacións e favorecen espazos de confianza para a plena participación sociolaboral das persoas con discapacidade.

En concreto, a falta de coñecemento e de comprensión impacta de modo directo na contratación, mantemento ou afloramento e visibilidade interna das persoas traballadoras con discapacidade.

DÍAS INTERNACIONAIS
E MUNDIAIS

ODS e días internacionais: dúas estratexias de comunicación da ONU para xerar impacto social

Os días internacionais ofrecen a oportunidade de sensibilizar a sociedade sobre diferentes temas de interese que Integra CEE difunde a través de accións conxuntas que multipliquen o impacto social vinculado á diversidade.

Como empresa comprometida, sumámonos, entre outros, ao Día Internacional das Persoas con Discapacidade, o Día Mundial da Saúde Mental e o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller para promover actitudes proactivas que impulsen a evolución cara a unha sociedade igualitaria.