Sistemas integrados

Cremos na mellora continua e na prestación de servizos de calidade. Para iso, comprometémonos a alcanzar a excelencia en ámbitos de actuación tales como a satisfacción das necesidades da nosa clientela, o respecto ambiental, a garantía da seguridade e a saúde das persoas traballadoras, a protección da información e a eficiencia enerxética, implantando e certificando sistemas de xestión conforme estándares de referencia como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 e ISO 50001.

Así mesmo, estamos avalados polo estándar internacional de xestión e
mellora IQNet SR10, que recolle as mellores prácticas e recomendacións
a nivel internacional en materia de responsabilidade social.

Compromiso ambiental

Polo noso compromiso ambiental, en Integra CEE minimizamos o impacto das nosas actividades mediante a mellora da eficiencia dos nosos procesos, o incremento do uso de produtos respectuosos co medio e a diminución de emisións de efecto invernadoiro.

Por iso e en relación cunha das nosas principais medidas, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico resolveu positivamente inscribir o cálculo da nosa pegada de carbono no rexistro oficial.

Certificacións

Limpeza
Servizos
auxiliares
Mantemento
Servizos
ambientais
Loxística
e manipulados
Outras
certificacións

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

HUELLA DE CARBONO

 

 

EFR 1000-1

 

 

FLOTA ECOLÓGICA

 

 

ISO 20400

 

 

ISO 50001