Loxística e Manipulados

Trabajador de Integra CEE realizando tareas de manipulado

DESEÑAMOS PROCESOS PRODUTIVOS FEITOS Á MEDIDA

Como parte da carta de servizos de Integra CEE, ofrecemos a xestión e produción da loxística interna das empresas, así como as actividades de transporte, almacenaxe, manipulación e distribución de produtos asociados, unha área de grande especialización tecnolóxica e implantación constante dos procesos, para que as empresas poidan centrarse na súa actividade principal.