Servizos Ambientais

Trabajador de Integra CEE realizando limpieza y mantenimiento de jardines con una sopladora

SATISFACEMOS AS NECESIDADES DO PRESENTE SEN COMPROMETER AS DAS XERACIÓNS FUTURAS

A experiencia de Integra CEE na xestión de espazos verdes preserva o valor ambiental de parques, xardíns e outras áreas, permite ofrecer máxima calidade e manter o ciclo vital dos espazos naturais, así como fomentar o seu goce responsable. Promovemos a durabilidade e viabilidade das áreas naturais, ofrecendo solucións ás demandas de eficiencia enerxética e ambiental, garantindo a conservación do medio natural e contribuíndo ao desenvolvemento sustentable. Integra CEE satisfai as necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras.