Limpeza

Somos especialistas en limpeza e desinfección, un servizo esencial de primeira necesidade que Integra CEE presta de forma responsable con produtos e técnicas respectuosas co medio e a través de exhaustivos protocolos de calidade e seguridade.
Trabajadora de Integra CEE realizando limpieza hospitalaria con equipo de protección individual

LIMPEZA: A NOSA MELLOR CARTA DE PRESENTACIÓN É O NOSO TRABALLO

Limpeza integral

Como especialistas en servizos de limpeza integral de edificios, pomos á disposición das empresas a especialización que avala a Integra CEE como referente do sector. Ofrecemos recursos sustentables, respectuosos co medio a un custo competitivo e adaptado ás necesidades de cada cliente. Contamos cunha gama de maquinaria e útiles para o tratamento de calquera tipo de chan ou superficie. Máis de 20 anos avalan o noso traballo e garanten a excelencia nos servizos prestados grazas á mellora continua e innovación nos procesos que implantamos en todo tipo de infraestruturas.

Limpeza industrial

Este servizo comprende todos os labores de limpeza necesarios para a conservación, protección e mantemento de instalacións. Tras avaliar as necesidades particulares de cada cliente, os nosos especialistas de limpeza deseñan, implantan e aplican un servizo a medida, o que garante un grao máximo de limpeza e hixiene. Presentes en contornas industriais, realizamos a limpeza ordinaria de zonas comúns, oficinas, aseos e vestiarios, así como a limpeza de mantemento da contorna das zonas produtivas, corredores e naves. Elaboramos e implantamos procedementos de traballo personalizados en función das necesidades concretas de cada cliente como parte integradora do seu proceso produtivo.

Limpeza hospitalaria

A limpeza e desinfección dos centros hospitalarios é crucial para protexer a pacientes, persoal sanitario e resto de empregados. Os nosos procedementos están segmentados en función do crítico da zona e apoiados por anos de evolución e experiencia no sector.

Limpeza en residencias para persoas maiores

Na limpeza de residencias para persoas maiores é imprescindible coñecer en profundidade os produtos químicos porque o principal labor é desinfectar sen risco de reaccións alérxicas. Nas residencias hai mobiliario adaptado e distintos elementos do noso protocolo específico de limpeza que inclúe formación especializada do noso persoal. O noso grao de seguimento e control é máximo para poder atender de inmediato as incidencias que se poidan presentar.