Equip de gestió

Luis J. Cruz Mateos

Director General

Myriam Alonso Martín

Directora de Recursos Humans

Belén Escribano Díaz

Directora d'Administració i Finances

José Pérez Martínez

Director de Contractació i Desenvolupament de Negoci

Rebeca Álvarez Hernández

Directora de la Unitat de Suport a l'Activitat Professional

Manuel Díaz Adán

Delegat

Pilar Fernández González

Gerent Centre

Manuel Murillo de Salas

Gerent Sud

Elena Contreras Montoro

Gerent Llevant

Marta Solares Sanz

Gerent Nord-oest

Juan José Álvarez García

Gerent Canàries

Ezequiel García Fernández

Gerent Nord-est