Sensibilització

SENSIBILITZAR PER A L’OCUPACIÓ SENSE BARRERES,
UNA RESPONSABILITAT CONJUNTA

Entenem el nostre centre especial de Treball com una responsabilitat amb els grups poblacionals de major vulnerabilitat. I la sensibilització, com una eina imprescindible per a garantir una societat diversa i inclusiva.

Les persones amb discapacitat tenen més probabilitats de sofrir resultats socioeconòmics adversos que les persones sense discapacitat. A través de les nostres accions de sensibilització contribuïm al canvi social necessari perquè la individualitat i les diferents capacitats de les persones siguin percebudes com a oportunitats i avantatges competitius.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, indica clarament que la discapacitat no pot ser un motiu o criteri per a privar a les persones de l’exercici dels drets humans i de la seva plena participació.

A través de les nostres accions de sensibilització, contribuïm al necessari canvi social perquè la individualitat i les diferents capacitats de les persones, siguin una oportunitat i un avantatge empresarial. Ajudem a transformar obstacles com els prejudicis i estigmes socials discriminatoris, en conductes inclusives.

VIATGEM A LA DIVERSITAT

Ens submergim en realitats diferents

Una de les activitats d’INTEGRA CEE, generadora d’impacte a través dels sentits, és el Viatge a la diversitat, els jocs experiencials de la qual permeten acostar-se a la discapacitat sense biaixos ni prejudicis. Durant l’activitat destinada a diferents grups poblacionals, com el teixit empresarial i l’àmbit educatiu, el treball en equip i el valor de les diferències es configuren com a objectius clau de la inclusió i la gestió de la diversitat.

CONSTRUÏM REALITATS DIFERENTS EN ETAPES EDUCATIVES

Invertir perquè les persones ciutadanes del futur construeixin una societat diversa i inclusiva

El grup clau de població destinat a la sensibilització està en l’etapa escolar, ja que les persones ciutadanes del futur seran agents principals del canvi. Si a través del coneixement i la sensibilitat, la inclusió és possible, promoure el desenvolupament de l’empatia i la comprensió de l’alumnat és crucial per a caminar cap a una societat on les diferències sumin. No es tracta d’eliminar barreres, sinó de no interposar-les.

Aquestes accions on l’alumnat assumeix el principal rol d’impacte permeten posar-se en la realitat de l’altre, conèixer els obstacles, el paper dels estigmes i la importància de mantenir conductes cooperatives. Acceptem el que coneixem, la qual cosa som capaços de sentir.

GESTIONAR LA DIVERSITAT, UN VALOR SOCIAL AMB IMPACTE ECONÒMIC

La suma de les diferències

Ajudem les empreses a generar estratègies de gestió de la diversitat afavorint entorns laborals inclusius on la suma de les diferències aporti valor. L’ocupació és possible, però amb les eines necessàries que permetin no sols incorporar, sinó retenir el talent de les persones amb discapacitat en les organitzacions.

Per a això informem, orientem i formem a través d’accions de diàleg i sensibilització dirigides a diferents grups d’interès i persones destinatàries com a empreses, universitats i altres grups involucrats.

CAMPANYES DE VISIBILITZACIÓ I SERVEI D’ORIENTACIÓ

No amagues el que es comprèn

Conèixer la discapacitat i entendre-la com una característica més de la persona afavoreix la creació d’entorns laborals inclusius on es reconeix la individualitat i la diferència com a elements de valor que prevenen les discriminacions i afavoreixen espais de confiança per a la plena participació sociolaboral de les persones amb discapacitat.

En concret, la falta de coneixement i de comprensió impacta de manera directa en la contractació, manteniment o aflorament i visibilitat interna de persones treballadores amb discapacitat.

DIES INTERNACIONALS
I MUNDIALS

ODS i Dies Internacionals. Dues estratègies de comunicació de l’ONU per generar impacte social.

Els Dies Internacionals ofereixen l’oportunitat de sensibilitzar a la societat en diferents temes d’interès que INTEGRA CEE difon a través d’accions conjuntes que multipliquin l’impacte social vinculat a la diversitat.

Com a empresa compromesa, ens sumem al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat; Dia Mundial de la Salut Mental; Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, entre altres, per a promoure actituds proactives que impulsin l’evolució cap a una societat igualitària.