Logística i manipulats

Trabajador de Integra CEE realizando tareas de manipulado

DISSENYEM PROCESSOS PRODUCTIUS FETS A MIDA

Com a part de la carta de serveis d’Integra CEE oferim la gestió i producció de la logística interna de les empreses, així com les activitats de transport, magatzematge, manipulació i distribució de productes associats. Una àrea de gran especialització tecnològica i implementació constant dels processos, perquè les empreses puguin centrar-se en la seva activitat principal.