Per què escollir-nos?

Ens trien per l'excel·lència dels nostres serveis, pel nostre sistema integrat de gestió i pel valor social que generem al costat de més de 300 empreses client.

Som especialistes en la gestió, organització i implantació dels serveis de Neteja d’Interiors; Neteja Industrial; Neteja i Desinfecció Hospitalària; Neteja Residències persones majors; Neteja Centres Educatius, Manteniment; Auxiliars; Recepció; Facility Management; Medi ambient; Logística interna, Gestió de magatzems i Manipulats industrials. Amb el nostre Sistema Integrat de Gestió, basat en la innovació, eficiència, sostenibilitat, seguretat i millora dels processos, aconseguim reduir costos i augmentar l’eficiència i el rendiment productiu.

Per què escollir-nos:

Alta especialització i orientació al client i persones usuàries i beneficiàries finals

Valor social afegit per a evolucionar cap a un mercat sostenible

Resposta única i coordinada davant qualsevol possible incidència en qualsevol servei

Redimensionament i adaptació dels serveis a nous escenaris i objectius

Capacitat d'interlocució i proximitat

Eficiència de costos

Formació contínua de la plantilla

Compromís amb la qualitat i satisfacció del client

Seguretat i prevenció de riscos de totes les persones involucrades en les nostres operacions i serveis

T’ajudem a complir amb la legislació. La Llei General de Discapacitat (LGD) estableix que les empreses amb més de 50 persones en plantilla han de reservar el 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat. La LGD ofereix la possibilitat de complir aquesta obligació a través de les mesures alternatives, com la contractació de serveis, per a contribuir a la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i al compliment de la legislació quan no puguin realitzar una contractació directa per causes tècniques, econòmiques o organitzatives.

Les Mesures Alternatives són una opció de caràcter excepcional que ofereix la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i d’Inclusió Social per a fer front totalment o parcialment a aquesta obligació. Aquestes mesures substitutòries estan regulades en el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2 per 100 en favor de treballadors amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i ofereixen la possibilitat de contractar els serveis a un Centre Especial de Treball. La contractació de persones amb discapacitat és una inversió en diversitat que augmenta la confiança de la societat en l’empresa, genera impacte social i incrementa la percepció positiva de la companyia en les persones ocupades, grups d’interès de l’organització i opinió pública.

Si vols que t’ajudem amb el compliment de Llei General de Discapacitat, no dubtis a contactar amb Integra CEE comercialintegra@integracee.es