Sistemes integrats

Creiem en la millora contínua i en la prestació de serveis de qualitat. Per a això, ens comprometem a aconseguir l’excel·lència en àmbits d’actuació com ara la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, el respecte mediambiental, la garantia de la seguretat i la salut de les persones treballadores, la protecció de la informació i l’eficiència energètica, implantant i certificant sistemes de gestió conforme a estàndards de referència com a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 i ISO 50001.

Així mateix, estem avalats per l’estàndard internacional de gestió
i millora IQNet SR10, que recull les millors pràctiques i recomanacions
a nivell internacional en matèria de responsabilitat social.

Compromís mediambiental

Pel nostre compromís mediambiental, en Integra CEE minimitzem l’impacte de les nostres activitats mitjançant la millora de l’eficiència dels nostres processos, l’increment de l’ús de productes respectuosos amb el medi ambient i la disminució d’emissions d’efecte d’hivernacle.

Per això i en relació amb una de les nostres principals mesures, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha resolt positivament inscriure el càlcul de la nostra petjada de carboni en el Registre Oficial.

Certificacions

Neteja
Serveis
auxiliars
Manteniment
Serveis
mediambientals
Logística
i manipulats
Altres
certificacions

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

IQNet SR10

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 45001

 

 

ISO 9001

 

 

HUELLA DE CARBONO

 

 

EFR 1000-1

 

 

FLOTA ECOLÓGICA

 

 

ISO 20400

 

 

ISO 50001