Coneix-nos

Integra CEE va sorgir l’any 2001 com a resposta a una demanda social:

la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat

Més de 20 anys després, Integra CEE és un referent d’abast nacional en el mercat d’ocupació protegida i es posiciona com a agent generador d’ocupació per a persones amb discapacitat a través d’un innovador projecte de serveis professionals que, al seu torn, genera valor social en les empreses per a les quals treballa.

 

Com a Centre Especial de Treball, Integra CEE compleix una funció social de primera magnitud, ja que ofereix a les persones amb discapacitat l’oportunitat de desenvolupar una trajectòria d’habilitats i competències essencials per a competir en el mercat ordinari.

En coherència amb la nostra visió de la societat com a diversa i inclusiva, la missió del nostre Centre Especial de Treball, solvent i sostenible és generar, promoure i incrementar oportunitats laborals per a persones amb discapacitat que, amb el suport i ajustos necessaris, puguin fer un treball de qualitat equitativament remunerat i adequat a les seves competències, a través de la prestació de serveis capaços de competir en primera línia de diferents sectors d’activitat.

La missió de la nostra organització amplia el seu abast gràcies al valor del nostre projecte social, que busca contribuir al canvi que la societat necessita realitzar per a no deixar a ningú enrere, i que s’enfoca en la promoció de la igualtat d’oportunitats a través de la inclusió laboral de persones de grups de població de major vulnerabilitat. Així mateix, sensibilitzar als nostres grups d’interès i opinió pública sobre la realitat dels col·lectius més vulnerables de la societat és una tasca inherent en la dinàmica de tots els empleats d’Integra CEE.

Integra CEE és el resultat del compromís, esforç i professionalitat de totes les persones que conformem aquesta organització, en la qual més del 90% de la plantilla som persones amb discapacitat.