Mesures Alternatives

Carpeta de trabajo de Grupo Integra Centro Especial de Empleo

T'AJUDEM A COMPLIR AMB LA LEGISLACIÓ

T'ajudem a complir amb la legislació. La Llei General de Discapacitat (LGD) estableix que les empreses amb més de 50 persones en plantilla han de reservar el 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat. La LGD ofereix la possibilitat de complir aquesta obligació a través de les mesures alternatives, com la contractació de serveis, per a contribuir a la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i al compliment de la legislació quan no puguin realitzar una contractació directa per causes tècniques, econòmiques o organitzatives.

Les Mesures Alternatives són una opció de caràcter excepcional que ofereix la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i d'Inclusió Social per a fer front totalment o parcialment a aquesta obligació. Aquestes mesures substitutòries estan regulades en el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s'estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2 per 100 en favor de treballadors amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i ofereixen la possibilitat de contractar els serveis a un Centre Especial de Treball.

La contractació de persones amb discapacitat és una inversió en diversitat que augmenta la confiança de la societat en l'empresa, genera impacte social i incrementa la percepció positiva de la companyia en les persones ocupades, grups d'interès de l'organització i opinió pública.

Si vols que t’ajudem amb el compliment de la Llei general de Discapacitat, no dubtis a contactar amb Integra CEE comercialintegra@integracee.es