Facility Management

Trabajadora de Integra empresa con panel informativo detrás

GESTIONEM INSTAL·LACIONS I SERVEIS QUE GARANTEIXEN EL CONFORT DE LES PERSONES USUÀRIES

El nostre model de gestió ofereix una estratègia de producció innovadora en la qual Integra CEE s'encarrega del procés complet per al correcte funcionament dels edificis i gestiona tots els serveis necessaris auxiliars a l'activitat empresarial, com el manteniment, la neteja i els serveis auxiliars.