Seguridade e saúde no traballo

SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Contamos cun plan de prevención onde se identifican, avalían, controlan e eliminan os posibles riscos laborais actuando desde a orixe. Así mesmo, este plan busca a mellora continua no desempeño da seguridade e saúde no traballo, minimizando a sinistralidade e incrementando o grao de satisfacción dos empregados.

En Integra CEE cumprimos coa lexislación e regulamentación vixentes en materia de seguridade e saúde. Somos unha empresa certificada coa ISO 45001 Sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo, aspecto chave para un correcto funcionamento do noso sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo.

Sectores prioritarios en materia preventiva: