Política de privacidade

QUEN É O RESPONSABLE DE TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

 • Razón social: INTEGRA M. G. S. I. CEE, S.L.
 • CIF: B82992744
 • Enderezo postal: C/ Cabeza Mesada 5, 4º derecha. 28031 Madrid.
 • Teléfono: 91 358 80 33 / 91 505 99 99
Contacto do Delegado de Protección de datos (DPD): rgpd-integracee@integracee.es

CON QUE FINALIDADE E BAIXO QUE BASE XURÍDICA TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos recollidos a través do sitio web serán tratados para as seguintes finalidades:

Xestionar a petición realizada dende o sitio web, xa sexa por formulario de contacto ou por correo electrónico. A base xurídica para este tratamento é o seu consentimento expreso, que se entenderá outorgado cando leve a cabo o envío do devandito formulario cos seus datos ou contacte connosco por correo electrónico.

¿CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS?

Los plazos de conservación de sus datos se determinan de acuerdo al cumplimiento con la legislación vigente, reglamento y exigencias normativas aplicables y, en todo caso, durante el tiempo necesario para atender las solicitudes y/o consultas de los Usuarios.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Con carácter xeral, os seus datos non serán comunicados a terceiros agás que se derive dunha obriga legal.

Os provedores que prestan os seus servizos (aloxamento, plataformas, software) poderán acceder aos seus datos para levar a cabo o encargo de tratamento. Como norma, os seus servidores deben estar situados no Espazo Económico Europeo e, de non ser así, sempre nos aseguramos de que estes provedores están situados en países cun nivel de protección adecuado ou ofrecen garantías de cumprimento da normativa europea en materia de protección de datos, en particular, o RGPD.

Adicionalmente, informamos de que a nosa empresa ten presenza en distintos medios ou redes sociais, tales como Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn. O posible tratamento de datos de persoas usuarias de redes sociais que o responsable leve a cabo será, como máximo, o que a rede social lles permita aos perfís corporativos.

Lembrámoslle que debe coñecer as políticas de privacidade dos devanditos medios ou redes sociais en que estea rexistrado co fin de evitar compartir información non-desexada.

Dispón das configuracións de privacidade e xestión da conta nas redes sociais para xestionar as preferencias de privacidade, identidade, publicidade e demais extremos afectos.

COMO SE PROTENGEN OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Comprometémonos a manter seguros os seus datos persoais, adoptando todas as precaucións razoables para facelo. Implantamos todas as medidas organizativas e técnicas necesarias de acordo coa normativa vixente contra calquera acceso non-autorizado e modificación, divulgación, perda ou destrución. Esiximos e impomos contractualmente aos provedores de servizos o mesmo nivel de seguridade.

COMO TRATAMOS OS SEUS DATOS EN RELACIÓN COAS COOKIES?

Utilizamos cookies (dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais de usuarios) para a análise do tráfico e rendemento do sitio web e para facer que este funcione mellor e sexa máis fácil de utilizar. A nosa instalación e uso das cookies depende da configuración que realice tanto no báner de cookies coma a través do navegador. Toda a información sobre que son as cookies e como as empregamos está dispoñible na nosa Política de cookies.

EXERCICIO DE DEREITOS

As persoas interesadas teñen os seguintes dereitos:

 • Obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais.
 • Obter unha copia dos seus datos persoais.
 • Rectificación dos datos inexactos.
 • Supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación do tratamento dos seus datos (nese caso, conservarémolos unicamente para o exercicio ou a defensa de reclamacións).
 • Oporse ao tratamento dos seus datos, especialmente a recibir comunicacións comerciais.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.
 • Retirar o consentimento outorgado en calquera  momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Pode solicitar o exercicio de dereitos por medio do correo electrónico de contacto do Delegado de Protección de datos ou enviando/entregando a súa solicitude no enderezo arriba indicado, previa acreditación da súa identidade.

No caso de non obter satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos.